ELGSENOS KONSULTACIJOS

KONSULTACIJOS JAUTRIEMS ŠUNIMS IR ŠUNIMS VIRŠ 6 MĖN. AMŽIAUS

Paslaugos vyresniems nei 6 mėn. šunims. Ir šunims, turintiems šių ar panašių problemų:

 • vidutiniškai ar stipriai išreikšta agresija šunims, žmonėms ir kitiems gyvūnams
 • lojimas suskambus durų skambučiui, domofonui, lojimo reakcija į kitus žmones laiptinėje
 • šuns šlapinimasis, tuštinimasis, destrukcija šeimininkui išėjus iš namų
 • šuns šlapinimasis, tuštinimasis namuoses (šunims virš 6 mėn.)
 • žmonių, šunų, garsų baimės
 • nuolatinis nerimas, inkštimas ir kitos streso išraiškos
 • maisto, daiktų, vietos ir kitų resursų saugojimas
 • probleminis elgesys su šeimos nariais: šokinėjimas, persekiojimas, kandžiojimas
 • paniška baimė supančiai aplinkai ar tam tikriems objektams

PASLAUGOS

Elgsenos konsultacija

Paslauga susideda iš: 

 • 60 min. elgsenos konsultacija
 • klausimyno ir video medžiagos analizė
 • 15 min. situacijos pokyčių vertinimas po 7 d.
 • elgsenos keitimo plano sudarymas

Sąlygos:

 • 60 min. konsultacija “Rekso” salėje ir aplinkoje – 50€
 • 60 min. nuotolinė konsultacija  – 40€,
 • 60 min. konsultacija pas klientą namie Vilniaus mieste – nuo 90€.

4 savaičių paketas su palaikymu

Paslauga trunka 4 savaites ir susideda iš:

 • 4 x 60 min. elgsenos konsultacijos “Rekso” salėje arba kliento namuose (pokyčių įvertinimas, reikalingų praktinių įgūdžių formavimas, tolimesnio plano kūrimas),
 • kasdien (I-IV 10-16 val.) gausite trenerio nuotolinę pagalbą. T.y. patarimus balso žinutėmis Messengeriu ar pan. platformoje pagal namų darbų ar situacijų video. Gausite patarimus, kaip spręsti susidariusias situacijas ir pagerinti namų darbų rezultatus nelaukiant kito susitikimo. Šitaip greičiau pasieksite norimų rezultatų.

Sąlygos:

Paketo kaina gyvoms konsultacijoms vykstant “Rekso” salėje – 300€.
Vykstant konsultacijos pas klientą namie ar vietose, į kurias treneriui reikia atvykti automobiliu, skaičiuojama papildoma priemoka.

REGISTRACIJA

TVARKA

Sutikimas su sąlygomis. Užsiregistravęs į asmeninių treniruočių kursą el. paštu, telefonu ar šioje svetainėje klientas sutinka su visomis kurso taisyklėmis.

Mokėjimo tvarka. Mokėstis už paslaugų paketus apmokamas iki pirmosios konsultacijos arba jos metu.

Terminai.  Terminas, per kurį klientas turi išklausyti elgsenos paketo kursą – 4 savaitės, nebent sutarta kitaip atskiru sutarimu. Pasibaigus nurodytam terminui treniruočių kursas laikomas išklausytu ir mokestis už praleistas treniruotes negražinamas. Dėl neišklausytų treniruočių grafiko tariamasi atskiru susitarimu ir treniruotės į vėlesnį laiką nebeperkeliamos. Per 7 dienas nesulaukus atsakymo iš kliento treniruotės užskaitomos kaip įvykusios.

Praleistos treniruotės. Klientui neatvykus į treniruotę, apie tai nepranešus arba apie neatvykimą pranešus paskutinę dieną treniruotė užskaitoma kaip įvykusi.

PInigų gražinimas nutraukus kurso lankymą. Nutraukus pasirinkto paslaugų paketo lankymą mokestis gražinamas su šiomis išlygomis:

 • nutraukus po pirmosios konsultacijos – elgsenos konsultacijos į Kliento banko sąskaitą gražinama visa suma išminusavus atskirai suteikotos paslaugos kainą,
 • nutraukus antrą paketo savaitę, po nuotolinių konsultacijų ar po antrosios konsultacijos pinigai negrąžinami.