ELGSENOS KOREKCIJA

KONSULTACIJOS/TRENIRUOTĖS JAUTRIEMS ŠUNIMS

Paslaugos tinkamos augintiniams, turintiems šių ar panašių problemų:

 • vidutiniškai ar stipriai išreikšta agresija šunims, žmonėms ir kitiems gyvūnams
 • lojimas suskambus durų skambučiui, domofonui, lojimo reakcija į kitus žmones laiptinėje
 • šuns šlapinimasis, tuštinimasis, destrukcija šeimininkui išėjus iš namų
 • šuns šlapinimasis, tuštinimasis namuoses (šunims virš 6 mėn.)
 • žmonių, šunų, garsų baimės
 • nuolatinis nerimas, inkštimas ir kitos streso išraiškos
 • maisto, daiktų, vietos ir kitų resursų saugojimas
 • probleminis elgesys su šeimos nariais: šokinėjimas, persekiojimas, kandžiojimas
 • paniška baimė supančiai aplinkai ar tam tikriems objektams

REGISTRACIJOS TVARKA

1. Atsisiųskite, užpildykite kliento klausimyną ir nusiųskite el. paštu jonas@reksas.lt

2. Nufilmuokite problemines situacijas ir sukelkite į Google Drive, Dropbox, Wetransfer ar pan. diską. Nuorodą įkelsite į registracijos formą.

3. Užpildykite registracijos formą.

4. Laukite, kol su Jumis susisieks treneris.

PAKETAI

NUO 35€
ELGSENOS KONSULTACIJA

Į kainą įskaičiuota:

 • 60 min. elgsenos konsultacija
 • elgsenos keitimo plano sudarymas
 • klausimyno ir video medžiagos analizė

Kainos:

 • nuotolinė konsultacija (jei įmanomas konkrečiu atveju) – 35€,
 • konsultacija “Rekso” salėje ir aplinkoje – 45€,
 • konsultacija kliento namuose Vilniaus mieste – 60€,
 • konsultacija kliento namuose Vilniaus rajone – sutartinė (nuo 70€).

NUO 65€
ELGSENOS KONSULTACIJA+

2 konsultacijos tinkamiausiai pradžiai:

 • 60 min. nuotolinė šuns elgsenos konsultacija: šuns emocijų balanso analizė, situacijos video analizė, motyvacijos analizė, pradinių įgūdžiu kūrimas,
 • 60 min. gyva elgsenos konsultacija “Rekso” salėje: motyvacijos ir elgesio pokyčio analizė, užduotys komunikacijai probleminėse situacijose.

Į kainą įskaičiuota:

 • elgsenos keitimo plano sudarymas
 • klausimyno ir video medžiagos analizė

Kainos:

 • 60 min. nuotolinė ir 60 min.  gyva elgsenos konsultacija “Rekso” salėje – 65€
 • 60 min. nuotolinė ir 60 min.  gyva konsultacija kliento namuose (Vilniaus mieste) – 80€

160€
KOMUNIKACIJOS KURSAS

Į kainą įskaičiuota:

 • 4 x 60 min. asmeninės treniruotės, sustiprinančios šuns ir šeimininko komunikaciją “Rekso” salėje arba jos aplinkoje,
 • elgsenos keitimo plano koregavimas,
 • klausimyno ir video medžiagos analizė.

Paslauga teikiama tik po elgsenos konsultacijos arba po paketo “Elgsenos konsultacijos+”.

REGISTRACIJA

TVARKA

Sutikimas su sąlygomis. Užsiregistravęs į asmeninių treniruočių kursą el. paštu, telefonu ar šioje svetainėje klientas sutinka su visomis kurso taisyklėmis.

Mokėjimo tvarka. Mokėstis už paslaugų paketus išankstinis – apmokamas 24 val. iki konsultacijos.

Terminai.  Terminas, per kurį klientas turi išklausyti elgsenos paketo kursą – 90 dienų, nebent sutarta kitaip atskiru sutarimu. Pasibaigus nurodytam terminui treniruočių kursas laikomas išklausytu ir mokestis už praleistas treniruotes negražinamas. Dėl neišklausytų treniruočių grafiko tariamasi atskiru susitarimu ir treniruotės į vėlesnį laiką nebeperkeliamos. Per 7 dienas nesulaukus atsakymo iš kliento treniruotės užskaitomos kaip įvykusios.

Praleistos treniruotės. Klientui neatvykus į treniruotę, apie tai nepranešus arba apie neatvykimą pranešus paskutinę dieną treniruotė užskaitoma kaip įvykusi.

PInigų gražinimas nutraukus kurso lankymą. Nutraukus pasirinkto paslaugų paketo lankymą mokestis gražinamas su šiomis išlygomis:

 • nutraukus po pirmojo susitikimo – elgsenos treniruotės į Kliento banko sąskaitą gražinama visa suma išminusavus kiekvienos atskirai suteikotos paslaugos kainą,
 • nutraukus po antrosios ar vėlesnės konsultacijos į Kliento banko sąskaitą gražinama suma iš pasirinkto paketo sumos išminusuojant kiekvienos atskirai suteiktos paslaugos kainą.