644607_519596874763945_1360367780_nKalbėdami tarpusavyje mes naudojame sakinius su daugybe žodžių. Tačiau mokant šunį, to reikėtų vengti. Daugelis šunų šeimininkų vietoj paprastos komandos „sėdėk“,  prideda daugybę žodžių, kurie tik sunkiną mokymosį procesą. Pavyzdžiui, „Reksai, susikaupk, bičiuli. Jau?? Dabar žiūrėk, matai skanėstą? O dabar sėdėk. Ne, Reksai nešok ant manęs, o sėsk. Reksai, kur tu žiūri? Reksai, Reksai, atsisėsk.“

Viską daug supaprastintume, jei pirmiausiai išmokytume augintinį visur ir visuomet reaguoti į vardą. Tuomet užtektų pašaukti šunelį vardu. Šuniukas atsisuktų ir tada, rodydami skanėstą, keltume jį virš galvos, sakydami komandą „sėdėk“.

Taigi, mokydami šunį, pirmiausiai susikaupkite patys. Venkite mokydami augintinį naudoti skirtingus žodžius, pavyzdžiui, mokydami šunį komandos „sėdėk“, ją visuomet ir naudokite, nekeisdami į trumpinius, tokius kaip „sėsk“, „atsisėsk“ ir pan. Taip pat mokydami naujų dalykų, rodykite šuniui ir gestą, kadangi šunims pradžioje daug lengviau suprasti kūno kalbą, o ne žodžius.