Šuo loja, šalt. http://www.flickr.com/photos/floridamemory/with/3251651362/

Šuo loja

Jūsų šuo bando gauti dėmesio tariamai lodamas be priežąsties ir sustoja tik tada, kai jūs jam kažką pasakote ar į jį pažiūrite? Jis loja, kai jūs kalbate telefonu, skaitote knygą, žiūrite televizoriu ar kalbate su kitu žmogumi?

Šią elgseną bandykite pakeisti šiais būdais:
• Kurį laiką augintinis tokiu būdu išsireikalaudavo Jūsų dėmesio, todėl nuo šiol turite jį išmokyti, kad tokiu savo elgesiu jis niekada nebegaus iš jūsų dėmesio;
• Pradėkite mokinti šunį komandos gulėk, rodydami gestą su ranka;
• Kai jūsų šuo jau suprantą gestą, pabandykite pratimą su knyga:
viena ranka paimkite knygą, atverskite ją ir imituodami, jog skaitote, vaikščiokite po kambarį, kita rodykite gulėjimo gestą. Žiūrėkite tik į knygą ir mintyse skaičiuokite iki 10. Jei šuo išbuvo toje padetyje, kurioje norėjote, apdovanokite jį skanėstu. Jei neišbuvo, pakartokite pratimą, sumažindami laiką iki 3-5 sekundžių.
• Pratimą kartokite dažnai, vis didindami šuns išgulėjimo trukmę. Jei neblogai pavykstą, padėkite knygą ir naudokite tik rankos signalą.
• Šį rankos signalą galite taikyti įvairiose situacijose, kai šuo lodamas pradeda reikalauti dėmesio.
• Įsitikinkite, kad šuniui skiriate pakankamai „nemokamo“ dėmesio. Nebarkite jo užtai, kad jis prašo dėmesio, tiesiog skirkite daugiau laiko augintinio iškrovai.

Nuotraukos šaltinis: http://www.flickr.com/photos/floridamemory/with/3251651362/ .