behaveTerminas „elgesio modifikacija“ yra dažnai minimas internete, treniruotėse, tačiau detaliai apibūdinima ji pakankamai retai. Kas yra ši modifikacija, o gal elgesį pakeisti galime paklusnumo treniruotėse ? Apie tai – pirmadienį kalbės JAV specialistai.

Pradžiai reikia kai ką įsisamoninti. Šunys su agresijos problemomis stebi pasaulį kitaip nei normalūs šunys. Jie negali atskirti realios grėsmės nuo jų suvokiamos grėsmės ir todėl reaguoja neadekvačiai.

Elgesio modifikavimas kalba apie tai, kaip pašalinti šuns problematinį elgesį pakeičiant jį nauju. Turbūt žinote, jog bendro paklusnumo dresūra moko specifinio elgesio, kaip, pvz., atsisėsti. Elgesio modifikavimo užsiėmime naudojama keletas paklusnumo dresūros komandų, ir jos tampa elgesio keitimo įrankiais ir pagrindu. Elgesio modifikacijos tikslas yra pakeisti tai, kaip šuo mąsto, jaučia ir elgiasi. Pvz., išmokę šunį gulėti galime išmokyti atsipalaiduoti.

Elgesio modifikacija vyksta pagal vadinamus protokolus arba kitaip – naujas elgesio taisykles. Pasak Pensilvanijos universiteto veterinarijos koledžo , paruošiant šunį elgesio modifikacijos užsiėmimams reikia atlikti keletą žingsnių.

– Išmokyti šunį „pagarbaus“ elgesio (angl. „deferential behavior“) su šeimininku;
– Pakeisti šeimininko ir šuns tarpusavio santykius.

Toliau kalbėti galime apie relaksavimo protokolus, kaip apie priemonę ir pagrindą bet kuriai elgesio keitimo technikai:

Karen Overall elgesio modifikavimo programa;
– Kitos strategijos, kaip stebėjimas, dėmesio fokusavimas (Click to Calm), mokymas eiti ant kilimėlio ir pasilikti ilgiems laiko intervalams. Rekomenduojamas masažas ar T-touch technika. Kai kurie klikerio treneriai sėkmingų rezultatų pasiekia dirbdami su klikeriu, šuniui parodant vis didesnį atsipalaidavimą.

Tada taikome modifikavimo programą konkrečiam agresijos atvejui. Iš daugumos išvardinsime keletą programų:

– Dr. McKeown ir kt.: protokolas FEAR ir sisteminis jautrumo sumažinimas – šuns baimėms ir su baime susijusiai agresijai;
– Dr. K. Overall: jautrumo, kylančio prie namų durų, sumažinimo protokolas;
– Dr. K. Overall: protokolas išsiskyrimo nerimui pašalinti;
– Jautrumo sumažinimas antsnukiams ir antkakliams su juostele;
– Jautrumo sumažinimas lankantis pas veterinarą;
– Kiti protokolai.

Elgesio modifikavimo taktikos

Modifikuojant elgesį daugiausiai dalyvauja šeimininkas, ne treneris. Todėl būtina atsiminti ir laikytis trenerio nurodytos elgesio modifikavimo taktikos arba jų kombinacijos. Štai šešios pagrindinės elgesio modifikavimo taktikos:

1. Adaptacija
Tai pagrindinis šuns mokymosi principas (nenaudojant paskatinimų) – šuo pats susipažįsta aplinka ir pripranta prie jos. Šis principas kalba apie tai, jog kiekvienoje naujoje aplinkoje nenutinka nieko baisaus, šuo susipažįsta su aplinka . Pvz., šuniukas gyvendamas namie pripranta prie durų skambučio.

2. Elgesio nutraukimas
Tai elgesio išnykimas, pasišalinus paskatinimus. Pvz., ant žmogaus džiaugsmingai šokinėjantis šuo, negavęs paskatinimo – dėmesio, kuo nebešokinėja.

3. Jautrumo sumažinimas
Tai šuns reakcijos sumažinimas palaipsniškai supažindinant gyvūną su įvykiu ar situacija, kuri provokuoją reakciją. Pvz., šuo, kurį išgasdino durų skambutis, gali būti supažindintas su skambučiu reakcija magnetofono ar CD grotuvo pagalba. Pirmiausia, grojant garsą tokiu garso lygiu, kad šuo nereaguotų, o vėliau vis garsinant. Darbas mažinant jautrumą dažnai reikalauja sugrįžti kelis žingsnius atgal. Tad šiuo atveju, reikėtų šiek tiek patildyti grotuvą, kai šuo pajaučia įtampą ir vėl dirbti toliau. Štai kaip šuo pradeda jausti mažesnį jautrumą skambučiui.

4. Priešpriešinis sąlygojimas
Nepageidaujamas elgesys gali būti nuslopintas ir tapti valdomu išmokius šunį veikti kažką kito (idealiu atveju – daryti tai, kas jam patinka). Pvz., galite išmokyti sėdėti, atsipalaiduoti ir už tai šuo gauna paskatinimą. Kartu suderinę su jautrumo sumažinimo programa galiausiai pasieksite, jog stipriai reaguojantis į durų skambutį šuo atsisės ir atsipalaiduos. Tačiau, nors ir realiai veikia, šitokia technika sunaudoja daug laiko. Šunų šeimininkai, kuriems nepavyko pasiekti norimų rezultatų šiuo metodu, labiau troško greitų, panašių į remontą, rezultatų ir mažai dirbo. To treneris už šeimininką nepadarys. Šeimininkas yra pagrindinis šuns elgesio keitimosi tempui darantis įtaką faktorius.

5. Priverstinis buvimas kritinėje situacijoje
Priešingas jautrumo sumažinimui metodas rekomenduojamas naudoti tik kraštutiniu atveju ir tik su profesionalo pagalba. Šuo ilgesnį laiką būna vietoje ar situacijoje, iššaukiančioje reakcijas, kol pagaliau pasiduoda. Tačiau tai gali sužaloti Jūsų šunį!

6. Aversinis sąlygojimas
Taip apibrėžiama bausmė. Bausmė yra greita priemonė, bet turi didelę tikimybę atgalinei ugniai, ypač agresijos atveju. Bausmė nereiškia fizinės bausmės. Geriausios bausmės yra ne fizinės ir ne sąveikaujančios tarpusavyje. Vietinis skausmas, sukeltas spygliuotų, smaugiamų antkaklių, mušimo ar elektrinių antkaklių šunyse dominantuose tik iššaukia agresiją.

Kritiniai bausmės faktoriai yra:
1. laikas
2. nuoseklumas
3. tinkamas intensyvumas
4. malonus stimulas ar paskatinimas, kai gyvūnas liaujasi elgtis nepageidaujamai. Problemos kyla tada, jog, kai gyvūnas pradeda kelti problemas, jam niekas namie nebesako, koks jis geras.

Šaltinis: http://www.k9aggression.com