Yra daugybė dalykų, kuriuos jaunas šunytis turėtų išmokti per pirmuosius savo mėnesius. Šiame video BAT metodikos kūrėja Grisha Stewart pateikia keletą pagrindinių, praktiškų, šunims draugiškų pratimų, kurie jūsų augintiniui padės užaugti socialiu gyvenimo draugu.
Šiame video ne tik išgirsite kaip tai teoriškai atlikti, tačiau ir pamatysi praktiškai atliekamus pratimus su paaiškinimais. Šiems pratimams atlikti būtų naudinga turėti petnešas šunyčiui, bei klikerį. Kaip pakrauti klikerį galite rasti čia. Pagrindinis mokymo šūkis ” Leiskite savo šuniukui pasirinkti”. Malonaus žiūrėjimo!

  1. Socializacija su kitais žmonėmis. Šuniukas yra privedamas prie žmogaus, šeimininkas turėtų klikerio pagalba fiksuoti momentą kai šuniukas baigia sveikintis su kitu žmogumi ir atsisuka į šeimininką. Šuniukas skanėstą gauna tik atsitraukęs nuo svetimo žmogaus. Svarbu neleisti šuniukui šokinėti, jokiu būdu neleisti svetimam žmogui glostyti šuniuko kai jis elgiasi nemandagiai.
  2. Socializacija su kitais šunimis. Suvedus šuniukus tarpusavyje leidžiame šiek tiek jiems pasiuostyti ir nukviečiame šuniukus vieną nuo kito. Atitraukus atiduodamas skanėstas ir tada šuniukai pakartotinai suleidžiami pabendrauti.
  3. Daikto paėmimas iš šuniuko. kad šuniukas išmoktų gražiai atiduoti daiktą naudojami mainai. tarkime šuniukas turi daiktą su kuriuo jam draudžiama žaisti, tarkime šlepetę. Jei imsite atiminėti daiktą iš šuniuko paversite tai žaidimu ir šuniukas ims naudoti šlepetę kaip savo žaislą. kai šuniukas turi draudžiamą daiktą prieikite parodykite skanėstą, kuris sudomintų šuniuką labiau nei daiktas. Kai tik šuniukas paleis daiktą giriame šuniuką ir atiduodame skanėstą.
  4. Mokymas pabūti vienam. Šuniuką labai svarbu jau nuo pirmųjų dienų mokinti pabūti vieną kitame kambaryje, ar visame būste. Tam, kad šuniukas išbūtų vienas jam reikalinga veikla. tam puikiai tiks kongas ar kiti žaislai su skanėstais, priverčiantys šuniuką pamąstyti kaip išgauti skanėstus. Svarbu padavus kongą ar kitą žaislą nepalikti šuniuko iškart. Taip suformuosite žaislo asociaciją su jūsų išėjimu ir ims bijoti žaislo. Pabūkite kelias minutes su šuniuku kambaryje kol jis įsižais.
  5. Šuniukas ir naujas objektas. per pirmuosius šuniuko mėnesius turėtumėte jį supažindinti su kuo įvairiausia aplinka. Šuniukui į naudą bus vaikščioti ant įvairiausių dangų (kilimų, linoleumo, parketo, asfalto, smėlio, žolės). Grisha siūlo panaudoti BAT techniką pažindinant šuniuką ne tik su gyvais objektais. Priėjus prie nežinomo objekto duokite šuniukui laiko jį ištirti, pauostyti. Lygiai taip pat kaip socializuojant šuniuką su kitais šunimis ar žmonėmis, kai tik šuniukas pažiūrės į jus duodamas pagyrimas (arba klikerio žymeklis) šuniukas nusivedamas į komforto zoną ir atiduodamas skanėstas. Jei objektas staiga sujudėjo, ar paskleidė garsą kuris gali išgąsdinti šuniuką, tokioje situacijoje geriausiai būtų pakviesti šuniuką vardu ir jam atėjus link jūsų atiduoti skanėstą. Tada pakartotinai eiti prie objekto.
  6. Mandagus skanėsto paėmimas. Šuniukui ištiesiama ranka su skanėstais. Iš pradžių šuniukas skatinamas už akių kontaktą, sulaukus kontakto spaudžiamas klikeris ir leidžiama šuniukui paimti skanėstą iš kumščio. Jei šuniukas kandą į pirštus norėdamas paimti skanėstą, skanėstas yra paslepiamas tarp pirštų ir tik kai šuniukas ima jį švelniai – atiduodamas.
  7. Targetingas. Šis pratimas apdeda koncentruoti šuniuko dėmesį į šeimininką. Targetingo esmė yra tai kad šuniukas turi paliesti norimą šeimininko kūno dalį. Siūloma panaudoti delną. Šuniuką laikant per atstumą nuo savęs ištiesiame delną ir pakviečiame šuniuką vardu. Šuniukui pribėgus laukiame kol jis palies delną nosimi, kai tik jis tai padaro spaudžiame klikerį arba užfiksuojame elgesį pagyrimu ir žinoma duodame skanėstą.
  8. Pratinimas prie narvo, voljero ar aptvaro. Pradžioje aplinką, prie kurios bandome pripratinti šuniuką, paverčiame malonia. Čia šuniukas gauna daug skanėstų tiesiai narve, vėliau skanėstą padedate už narvo ribų, jei šuniukas išlindo iš narvo skanėstą patraukiame ir padedame tiesiai į narvą. Jei šuniukas nelipa iš narvo pakartojus skanėsto padėjimą už jo ribų, šuniuką pagiriame ir atiduodame skanėstą narve.