Pristatome naujo “Rekso” socializacijos egzamino, kurį kartą per mėnesį galės laikyti “Rekso” klientai su šunimis, aprašymą.

Egzamino tikslas – įvertinti šuns elgesį ir gebėjimą elgtis viešose vietose.

Egzaminas vertinamas dviem įvertinimais: išlaikytas arba neišlaikytas. “Išlaikytu” egzaminas vertinamas tada, kai šuo noriai įvykdė visus pratimus. “Neišlaikytu” egzaminas vertinamas tada, kai šuo suklysta bent vieno egzamino pratimo metu arba kai šuns šeimininkas nesilaiko reikalavimų egzamino metu (žr. žemiau).

Egzamino pratimai

1. Pasisveikinimas su šeimininku, apėjimas apie šunį ratu.
Treneris pasisveikina su testą laikančiu šeimininku ir apeina jį ir jo sėdintį šunį ratu.
Šuo sėdi ramiai, neįsitempęs, nerodo agresyvios reakcijos, baimės, nerimo.
Testuojama šuns savikontrolė ir reakcija į judantį žmogų.

2. Glostymas šuniui sėdint.
Treneris prieina ir pastovi šalia šuns, paglosto jo šonus, galvą.
Šuo sėdi ramiai, neįsitempęs, nerodo agresyvios reakcijos, baimės, nerimo. Šuo gali ir atsistoti, tačiau neturi tai daryti dėl baimės, agresijos ar nerimo.
Testuojama šuns savikontrolė ir reakcija į žmogaus palietimą.

3. Lietimas, šukavimas, ausų, akių apžiūra, letenų apžiūra.
Treneris prieina prie šuns pradeda jį liesti, nekonfliktuodamas atlieka veterinarinę apžiūrą.
Šuo sėdi ar stovi ramiai, neįsitempęs, neturi agresyvios reakcijos, baimės, nerimo.
Testuojama šuns reakcija į veterinarinę apžiūrą ir į žmogaus prisilietimą.

4. Ėjimas kartu su laisvu pavadžiu.
Šuo eina su šeimininku kartu. Šuo gali neiti greta, gali šiek tiek atsilikti ar šiek tiek būti priekyje, bet esmė kad pavadys būtų laisvas ir šeimininkas galėtų pasikviesti šunį pas save, jei jis kuo susidomi.
Šuo eina atsipalaidavęs, ramus, akių kontaktas nebūtinas.
Testuojama šuns savikontrolė, šuns ir šeimininko ryšys.

5. Praėjimas pro 3 – 4 vaikštančius žmones
Šuo su šeimininku ramiai praeina pro 3 – 4 žmonių būrį, kurie vaikšto ramiai.
Šuo neturi rodyti nerimo, baimės, nepasitikėjimo žmonėmis ar aplinka.
Testuojama šuns reakcija į judančių žmonių grupę.

6. Palikimas sėdėti be pavadėlio. Palikimas ir pakvietimas.
Šuo paliekamas sėdėti, šeimininkas atitolsta 5 žingsnių atstumu ir sugrįžta pas šunį. Po to šuo paliekamas 5 žingsnių atstumu sėdėti, šeimininkas sustoja ir atsisukęs į šunį laukia, kol treneris paprašys pasikviesti šunį pas save. Šuo turi ateiti pas šeimininką.
Testuojama šuns savikontrolė ir mokėjimas laukti.

7. Reakcija į kitą šunį.
Dirba 2 šunys. Abu šeimininkai eina vienas link kito, sustoja vienas priešais kitą, pasisveikina. Šunys prieš pasisveikinimą pasodinami išorinėse pusėse ir pasisveikinimo metu turi sėdėti ramiai, nesiveržti bendrauti ir nesitraukti iš situacijos.
Testuojama šuns reakcija į kitus šunis.

8. Reakcija į garsiai skambančius daiktus ir į prabėgantį nepažįstamą žmogų.
Šuniui praėjus pro trenerį jis ar jo asistentas sumuša skardžiai skambantį daiktą (metalinį dubenį ar pan.). Kitą kartą praeinant pro trenerį asistentas prabėga pro šoną.
Testuojama šuns reakcija į bėgančius žmones ir į netikėtus, garsius garso signalus.

Reikalavimai šeimininko elgesiui egzamino metu

1. Šunį skatinti egzamino metu galima tik žodžiu ir glostymu.
2. Laikant egzaminą negalima šuniui uždėti dygliuoto, smaugiančio ir elektrinio antkaklio.
3. Negalima šuns fiziškai veikti, kad jis atliktų pratimus – visus pratimus šuo turi atlikti be prievartos, savo noru.