suo-ir-zmogusŠuns nejaudina pinigai. Šuniui rūpi pagyrimai ir … maistas. Teigiamos motyvacijos principas kalba apie gyrimą ir skanėstus, kaip apie šuns elgesį skatinančias priemones. Kadangi paskatinimai daro įtaką dažnesniam šuns elgesio pasikartojimui,  teigiamos motyvacijos principas yra vienas iš galingiausių įrankių formuojant ir keičiant šuns elgesį.

Iš pirmo žvilgsnio teigiamas šuns skatinimas atrodo paprastai, bet toks jis ir yra. Tačiau, kad ši technika taptų efektyvia, reikia laikytis keleto taisyklių.

Gyrimo laiko svarba

Dirbant teigiamos motyvacijos būdu labai svarbu teisingai numatyti gyrimo laiką:
– Šuo turi gauti paskatinimą nedelsiant – per sekundę. Kitu atveju gali nesusieti pagyrimo su norimu veiksmu. Pvz., jei norite, kad šuo atsisėstų ir pagiriate tik tada, kai jis atsisėdęs atsistoja, šuo manys, jog jį pagyrėte už atsistojimą.
– Žymėdami tinkamą elgseną klikeriu patikslinsite gyrimo laiką ir padėsite šuniui suprasti sąryšį tarp teisingo elgesio ir skanėsto.

Trumpos komandos

Šunys nesupranta sakinių. Sakinys „Bosai, tu ateik pas mane ir atsisėsk, būk geras šuniukas, na sėskis“ greičiausiai privers šuniuką spoksoti į Jus nesusipratusiu žvilgsniu.

Naudokite trumpas ir nesudėtingas komandas. Dažniausios komandos yra šios:
“Stebėk”, “akytės” (koncentruojant dėmesį)
“Sėdėt”
„Stovėt“
„Gulėt“

„Šalin“ (nulipti nuo baldų, liautis šokinėti)
„Pas mane“, „ateik“
„Greta“, „šalia“
„Palik“, „duok“
(kad atiduotų žaislą)

Nuoseklumas

Visi šeimoje turėtų naudoti tas pačias komandas, kitu atveju, šuo gali nesuprasti, ko iš jo norite. Susirašykite vartojamas komandas ant popieriaus lapo ir pasikabinkite dažniausioje šeimos susirinkimo vietoje :)

Nuosekliai skatinkite pageidautiną elgesį ir niekada negirkite už nepageidaujamą elgesį.

Kai naudojate teigiamą motyvaciją

Geri dalykai:
Teigiama motyvacija natūraliai skatina gerą šuns elgesį. Išmokę komandą „sėdėti“:
a) išmokysite šunį nedraskyti durį;
b) išmokysite nešokinėti ant žmonių;
c) išmokysite gražių elgesio prie maisto dubens manierų.

Blogi dalykai:
Būkite atsargūs, neskatinkite elgesio neatidžiai. Pvz., jei išleidžiate šunį į lauką kiekvieną kartą, kai jis suloja triukšmaujant kaimynams, Jūs giriate jį (išleidžiate į lauką) už elgesį, kurio reikėtų vengti.

Elgesio formavimas

Šuo kai kurio elgesio gali mokytis ilgesnį laiką. Jums greičiausiai prireiks išmokti, o gal jau ir naudojate metodą, vadinamą šeipingu – angl. shaping. Šeipingas – tai technika, kai Jūs skatinate ne tikslų norimą elgesį, bet artimą jam elgesį ir palaipsniui keldami kriterijus pasiekiate norimą tikslą.

Pvz., jei norite šunį išmokyti duoti leteną, iš pradžių turite išmokyti pakelti leteną nuo žemės, tada pakelti aukščiau, tada pakelti ranką ir paliesti Jūsų ranką, tada paliesti Jūsų ranką ir laikyti joje leteną. Tik tada šuo noriai išmoksta duoti leteną :)

Paskatinimų tipai

Kaip minėjome, teigiamais motyvatoriais gali būti maisto gabaliukas, paglostymas, žodinis pagyrimas ar mėgiamas žaislas, žaidimas. Kadangi šunys yra stipriai motyvuojami maistu, treniruotėse naudoti patariama maisto skanėstus.

– Maistas Jūsų keturkojui turi būti parinktas atidžiai, jis turi dominti šunį. Išsiaiškinkite dar prieš treniruotę, kuriuos maisto gabaliukus Jūsų šuo mėgsta labiausiai.

– Maisto gabaliukus supjaustykite mažais gabaliukais. Geriausia, kad maistas būtų minkštas, žirnelio ar mažesnio dydžio, kad šuo kuo greičiau galėtų jį nuryti. Mokydami neduokite šuniukui ilgai kramtomų, lūžtančių dalimis ir krentančių ant žemės skanėstų.

– Parinkite skirtingo tipo skanėstus, keiskite juos, kad šuniui treniruotės netaptų nuobodžiomis dėl to paties paskatinimo.

– Kiekvieną kartą kai skatinate šunį, kartu naudokite žodinį gyrimą. Sakykite „geras“, „šaunuolis“ teigiamus linksmu tonu, tada duokite skanėstą.

Jei šuns nedomina maistas, žaidimas, glostymas ar žaislas gali tapti puikiais motyvatoriais.

Kada duoti skanėstų

Kai Jūsų šuo mokosi naujų komandų ar keičiate šuns elgesį namie, skatinkite kiekvieną tinkamą jo poelgį. Tai vadinasi tęstiniu skatinimu.

Kai šuo išmoksta elgtis, vykdyti komandą pakankamai gerai ir patikimai, Jums reikėtų pakeisti skatinimą kintamu. Kintamas skatinimas – tai elgesio skatinimas palaipsniui keičiant maisto motyvatorių žodiniu pagyrimu ar paglostymu.
– Iš pradžių už penkis teisingus poelgius šuo gauna maistą keturis kartus. Laikui bėgant už penkis poelgius šuo gauna tris kąsnius, dar vėliau – du, kol maistą pradeda gauti atsitiktinai.

– Girkite šunį net jei šuo išmoko elgtis tinkamai. Pradžioje naudotas entuziastiškas žodinis pagyrimas vėlesniuose etapuose gali tapti natūralesniu, ramesniu.

– Skatinkite skirtingais skanėstais atsitiktinai, kad šuo nesuvoktų, kada jam naudinga dirbti, o kada ne. Taip pat dirbkite skirtingose vietose, kad šuo žinotų, jog kiek įmanoma greičiau atlikęs komandą jis bus apdovanotas Jūsų paglostymu ir atsitiktiniu skanėstu.

Dėmesio. Nemažinkite šuns uždirbto atlygio pernelyg greitai. Tai gali sutrikdyti šunį.

Išmokę dirbti teigiamos motyvacijos principais, suprasite, jog Jums nereikės visą gyvenimą nešiotis pilną skanėstų krepšelį. Jūsų šuo greitai dirbs pagyrus žodžiu, žinodamas, jog kažkuriuo momentu jis gaus ir skanėstą.

Nuotrauka ir paruošta pagal:

http://www.humanesociety.org/animals/dogs/tips/dog_training_positive_reinforcement.html