JAV Mičigano Universitete kasmet vykstanti žiemos šventė sutraukia būrį žiemos sporto aistruolių: