7669133218_80e885ebf2_k
Labai dažnai girdime frazę „jei šuo vizgina uodegą – jis yra laimingas“.  Iš tikrųjų uodega yra vienas iš nepatikimiausių rodiklių, kalbant apie tai, kaip šuo jaučiasi.

Ramus uodegos vizginimas

Tai toks vizginimas, kai uodega nuleista žemiau nugaros linijos ir juda gan lėtai. Toks uodegos vizginimas dažnai reiškia atsipalaidavimą ir norą bendrauti. Jei norite įsitikinti, jog šuo tikrai to nori, stenkitės neiti į jo „erdvę“, verčiau patys jį pakvieskite prieiti arčiau.

Jei šuns uodega laikoma labai aukštai iškelta ir jis ją pradeda vizginti labai pasitikinčiai, laikas nuo laiko tiesiog nustodamas ją judinti, laikykite tai signalu, jog reikia atsitraukti. Tokiomis aplinkybėmis šuo jaučiasi nesmagiai.

Šuo uodegą vizginą kaip propelerį

Šuniukas vizginą uodegą sukdamas ją ratais. Toks vizginimas reiškia norą pasisveikinti su jam maloniais žmonėm, ar šunimis, kurių jau senai nematė. Jei pastebėjote, jog šuo uodegytę vizgina kaip propelerį, tai reiškia, jog jis nori su jumis pasisveikinti. Jei jūs esate suaugęs, galite drąsiai prieiti prie šuns, tačiau jei šuo tokiu būdu nori pasisveikinti su vaiku, būkite atidūs, kadangi šuo greičiausiai bandys užšokti ant vaiko, jį stipriai aplaižyti, ar netyčia pargriauti. Verčiau palaukite, kol šuo aprims.

Viso kūno vizginimas

Kartais šuo yra toks laimingas ir sujaudintas, jog atrodo, kad jis pradeda vizginti ne tik uodegą, bet ir visą kūną. Tai taip pat reiškia, jog šuo linkęs bendrauti, tačiau jei norite leisti prieiti vaikui, luktelkit, kol šuo nusiramins.

Uodega užkelta aukštai

Jei šuo laiko uodega aukštai iškeltą virš nugaros, pasitikinčiai ją judiną, tai reiškia perspėjimą atsitraukti. Šuo nebus labai patenkintas, jei bandysite eiti į jo erdvę. Jei šuo taip iškelia uodegą, kai prieinate jūs, ar jūsų vaikai, būkite atidūs, nes šuo perspėja apie tai, jog jam priėjimas nėra malonus.

Lėtas vizginimas

Kartais šuo nuleidžia savo uodega labai žemai, ar net ją įspraudžia tarp kojų ir vizgina tik uodegos galiuką. Toks šuo jaučia nepasitikėjimą ar net baimę, jis norėtų, kad nuo jo būtų atsitraukta.