Šaltinis: www.frontierrots.com

Rotveileris (šaltinis: www.frontierrots.com)

Šiandien spausdiname JAV trenerės ir rotveilerių veisėjos Dianos Richardson (Diane Richardson) straipsnio vertimą į lietuvių kalbą aktualia tema – kaip užauginti rotveilerio šuniuką – šeimos draugą. Džiaugiamės šiam darbui gavę autorės sutikimą. Tema mums pasirodė įdomi, nes rotveileris – šuo – ne kiekvienam. Jis reikalauja kruopščiai ir nuosekliai besielgiančio šeimininko. Šioje straipsnio dalyje sužinosime keletą patarimų, kaip vaikus reiktų mokinti elgtis su jaunais šuniukais, kad išvengti problemų ateityje.

Vertinant vaikų ir šuniukų tarpusavio santykius, VISI šuniukai griebia, kandžioja, tampo ir šokinėja ant vaikų (lygiai kaip ir ant suaugusių). Jie taip pat kramto daiktus. Priklausomai nuo to kaip Jūs IR vaikai įvertinsite šią elgseną, atitinkamai išsivystys jų tarpusavio draugystė arba ji bus negrįžtamai suardyta! Būtina išaiškinti vaikams jiems suprantamu būdu, kad bėgiojimas, klyksmai, grumtynės ir šauksmai – VISA tai aštriai veikia šuniukus ir gali būti realia blogos šuniuko elgsenos PRIEŽASTIMI. Šuniukus būtina perkelti į kitą kambarį, kai vaikai šėlsta arba pas juos susirenka daugiau draugų, taip apsaugant nuo perteklinio sudirginimo. Negalima palikti šuniukų vienų su vaikais be suaugusių priežiūros, ne dėl to, kad Jūs nepasitikite šuniuku, bet dėlto, kad bloga elgsena netaptų šuniukui įpročiu. Pastebėjus laukinius ir nederamos elgsenos požymius, stiprų kandžiojimą, suteikite šuniui paprastą poilsio pertrauką, leiskite nusnūsti savajame aptvare – tai per visą likusią vakarėlio dalį leis jam pailsėti ir nusiraminti.

Būtina perspėti vaikus, kad draudžiamas bet koks šuniuko mušimas, tampymas, žnaibymas, erzinimas, vartymasis su juo ant grindų, aptvaro durelių ar vartelių atidarymas ir prisiartinimas prie šuniuko jam miegant, ėdant arba kramtant jo atžvilgiu vertingus daiktus. Mokykite vaikus netampyti šuns. Išmokykite vaiką, kaip elgtis šuniukui stipriai susierzinus: vietoje šuns erzinimo (bėgant arba klykiant) ir po to prašymo suaugusių pagalbos, kai JIS (vaikas) pasijunta užvaldytas šuniuko, reiktų ramiai stovėti vietoje ir jokiu būdu nežiūrėti jam į akis.

ĮTRAUKITE vaikus į šuniukų treniruotes, mokykite valyti šuns kūną, kad šuniukas įprastų vertinti vaikus (pvz., vaikui davus šuniukui komandą „sėdėti“ mama tvarko jo aptvarą!). GERBKITE savo vaikų ir šuniukų elgsenos ribas tuo pačiu raskite tinkamiausią būdą jų suderinimui.

Kitą savaitę susipažinsime su dalykais, kurių turi išmokti rotveileris ankstyvoje jaunystėje.