Atvykus pas veisėją Jūs išvystate mažylių būrį, jie visi gražus, patrauklūs, mieli, bet kartu ir labai skirtingi. Kaip išsirinkti tą vieną vienintelį iš visos vados? Siūlome jums pasinaudoti šuniuko temperamento testu (galima atlikti nuo 7 savaičių amžiaus):

Pirmas žingsnis – atsiklaupti ir suploti:

Atsiklaupkite ~1,5 metro atstumu nuo šunyčių ir suplokite rankomis. Šio žingsnio tikslas yra nustatyti socialinio potraukio, pasitikėjimo, priklausomybės laipsnį.

 • Normalus: Šunytis noriai prieina prie jūsų, uodega įprastinėje padėtyje..
 • Dominuojantis: Šunytis noriai prieina, uodega pakelta, užšoka ant Jūsų, kramto ar laižo rankas.
 • Nuolankus: Nerįžtingai prieina, uodega nuleista.
 • Nepriklausomas: Šunytis iš viso nepriėjo.

 

Antras žingsnis – sekimas:

Nueikite nuo šunyčio. Pritūpkite ir padrąsinkite jį balsu ir švelniai plodami rankomis kad jis jus sektų. Šio žingsnio tikslas yra nustatyti sekimo potraukio laipsnį.

 • Normalus: Šunytis lengvai Jus seka, uodega pakelta.
 • Dominuojantis: Šunytis lengvai jus seka, uodega pakelta, palenda po Jūsų kojomis ir kandžioja jas ar šoka ant Jūsų.
 • Nuolankus: Neužtikrintai seka, uodega nuleista.
 • Nepriklausomas: Šunytis ignoruodamas Jus vaikštinėja ar užsiima kita veikla.

 

Trečias žingsnis – apvertimas:
Švelniai apverskite šunytį ant nugaros. Delną laikydami jam ant krutinės palaikykite taip šunyti 30 sekundžių. Šio žingsnio tikslas yra išsiaiškinti kaip šunytis priima stresą kai prieš jį psichologiškai ar fiziškai dominuojama.

 • Normalus: Šunytis iš pradžių priešinasi, tačiau vėliau susitaiko ir užmezga akių kontaktą.
 • Dominuojantis: Šunytis visą laiką priešinasi. Savo nepasitenkinimą gali išreikšti garsu ar pakąsti.
 • Nuolankus: Šunytis visiškai nesipriešina, gali laižyti ranką.
 • Nepriklausomas: Visiškai nesipriešina ir vengia akių kontakto.

 

Ketvirtas žingsnis – glostymas:

Atsisėskite šalia šunyčio ir tvirtai pradėkite jį glostyti nuo galvos iki uodegos kartodami glostymą kol išryškės kokia nors šunyčio elgsena. Šio žingsnio tikslas yra nustatyti socialinio dominavimo laipsnį.

 • Normalus: Šunytis prisiglaudžia prie Jūsų ir bando palaižyti jums veidą.
 • Dominuojantis: Jis pašoka, lipa ant jūsų ir bando pakąsti.
 • Nuolankus: šunytis apsiverčia ant nugaros ir ima laižyti ranką.
 • Nepriklausomas: Šunytis nueina nuo jūsų ir laikosi atokiau.

 

Penktas žingsnis- pakėlimas:

Sunerkite savo pirštus po šuniuko pilvu. Švelniai kilstelkite šuniuką, kad visos 4pėdos nesiektų žemės. Palaikykite šuniuką 30 sekundžių. Šio žingsnio tikslas yra patikrinti reakciją į dominavimą be kontrolės.

 • Normalus: Šunytis atsipalaiduoja.
 • Dominuojantis: Šunytis priešinasi visą laiką, savo nepasitenkinimą gali išreikšti garsu ar net kąsti.
 • Nuolankus:  visiškai nesipriešina, gali palaižyti jums ranką.
 • Nepriklausomas: Šunytis nesipriešina, sustingsta ir visiškai nejuda.

 

Šeštas  žingsnis – žaidimas su žaislu:

Patraukite šunyčio dėmesį ridendami kamuoliuką ar judindami virvę ant grindų. Padrąsinkite šuniuką vytis žaislą ir atnešti jį Jums. Šio žingsnio tikslas yra nustatyti polinkio į darbą su žmogumi laipsnį.

 • Normalus: Šunytis nusiveja žaislą, bet poto nusinešą jį atokiau, kad galėtų graužti. Jis leidžia jums paimti iš jo žaislą.
 • Dominuojantis: Šunytis nubėga paskui žaislą, nusineša jį atokiau ir urzgia ar atsisako atiduoti bandant žaislą paimti.
 • Nuolankus: Šunytis erzinasi dėl žaislo ir atsisako prieiti prie žaislo kai jis sustoja.
 • Nepriklausomas: Šunytis parodo tik šiek tiek susidomėjimo žaislu arba iš vis jo nerodo.

 

Atlikus visus šešis testo žingsnius įvertinkite kokios elgsenos jūsų pasirinktame šunelyje yra daugiausiai. Dažniausiai šeimininkams (ypač įsigyjantiems pirmąjį šunį) problemų nekyla su šuneliais, kurie surenka bent 3-4 įvertinimus Normalus.

Kiekvienas šunelis turi skirtingą temperamentą, tad šunelį reikėtų rinktis įvertinus ir savo pačio temperamentą. Ramesniam žmogui tikrai iškils problemų įsigijus dominantinį šuniuką, nepaisant to, kad buvo pasirinkta gana rami veislė. Kai kurie veisėjai patys pataria kelis variantus iš vados įvertinę būsimus šeimininkus, tačiau ne visada. Taip pat atliekant testą reikėtų įvertinti visą situaciją ir neskubėti atsisakyti šuniuko vien todėl, kad kažkuriame žingsnyje šunelis gavo įvertinimą dominuojantis ar nepriklausomas. Taip pat reikėtų nepamiršti įvertinti ne tik psichologinių šuniuko savybių, bet ir fizinės būklės. Sėkmės renkantis savo draugą!